Часослов с последования от края на XVII век, Зогр. 147

Общо наименование: Часослов. Конкретно наименование: Часослов с последования. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 147. Каталог: 147. 1  7. 2  Предишен каталог: 111. 3  Предишна сигнатура: III.б.2. 4 
172 ff. 130 x 85 mm
118

(1r) . Малка заставка в балкански стил.

(1r) . Червени растително-геометрични инициали

Нова, библиотечна

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен

Правопис: Безюсов

Часослов. Избрани служби за господските празници, избрани катавасии, кратък месецослов, в който е спомената св. Петка Търновска.
17. век, край.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.