Чудеса Богородични от 1793 г., Зогр. 156

Общо наименование: Чудеса. Конкретно наименование: Чудеса Богородични. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 156. Каталог: 156. 1  7. 2  Предишна сигнатура: III.б.11. 3 
399 ff. 138 x 77 mm
114

Без украса

Нова, библиотечна

Теофил йеросхимонах
Кирилица. Полуустав, едър, неправилен, рилски тип
Църковнославянски
Чудеса БогородичниСлавянският превод е дело на Самуил Бакачич, както личи от бележка на л. 10r..
  • (399v) . Бележка на писача, йеросхимонах Теофил
  • (1r) . Бележка на монах Харитон Рилец, който откупил книгата от йеросхимонах Теофил
18. век (1793 г.).

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.