Писмовник от 1840 г., Зогр. 163

Общо наименование: Писмовник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 163. Каталог: 163. 1 
110 ff. 160 x 111 mm
Добре запазен, без липси
116

Без украса

Нова, библиотечна

Анонимен
Кирилица. Полукурсив
Новобългарски
Писмовник. Освен образците за писма, съдържа и въведение „За ползата и нуждата от писане на писма“ и обяснение за това какво е писмо
19. век (1840).

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.