Лекарственик от 1748 г., Зогр. 170

Общо наименование: Лекарственик. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 170. Каталог: 170. Райков и др. 1994 Предишна сигнатура: I.и.4. Райков и др. 1994
По оформлението и писмото личи, че книгата е била готвена за печат
Руска Литери; 3  319 ff. 190 x 160 mm
Пълен, без липси

Нова, библиотечна

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов, с курсивни елементи
Руски и полски
Лекарственик
18. век (1748 г.).

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.