Слова на авва Доротей от XVIII–XIX век, Зогр. 173

Общо наименование: Слова на авва Доротей. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 173. Каталог: 173. 1  854. 2  Предишна сигнатура: II.а.14.
Руска, тънка, грапава 194 ff. 195 x 140 mm
Пълен, без липси
120

(1r) . Малка барокова заставка с флорални мотиви и медалионно изображение на авва Доротей

Червени геометрични инициали

Нова, библиотечна

А.

Анонимен
Кирилица. Полуунциал, среден, нов, разреден

Правопис: Църковнославянски

Слова на авва Доротей
18. век, край – 19. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.