Служебник от XV–XVI век, Зогр. 179

Общо наименование: Служебник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 179. Каталог: 179. 1  913. 2  Предишна сигнатура: III.в.24. 3 
Тънка и гладка Ножици ; 158 ff. 190 x 115 mm
117–18

(1r) . Заставка от преплетени крьгове в балкански стил.

Нова, библиотечна

A.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, едър, правилен

Правопис: Безюсов (със следи от български извод)

Правопис: Двуеров, двуюсов: (128v_129r) .

Б.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен

Правопис: Безюсов правопис (със следи от български извод)

Служебник
15. век, край – 16. век – начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.