Требник от първата четвърт на XVI век, Зогр. 188

Общо наименование: Требник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 188. Каталог: 188. 1  913. 2  Предишна сигнатура: III.г.4. 3 
Тънка и гладка Шапка с петолистник отгоре подобен Mareş 1987 , Nr 417 1523 г. ; 263 ff. 200 x 140 mm
Краят липсва, липси има и извътре
128

(1r) . Малка плетеница, неоцветена

Червени растително-геометрични инициали

Нова, библиотечна

A.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, неправилен

Правопис: Безюсов (ресавски)

Требник. В месецослова и е отбелязан св. Иван Рилски.
16. век, край – 17. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.