Лествица на Йоан Синайски от XIV век, Зогр. 204

Общо наименование: Лествица. Конкретно наименование: Лествица от Йоан Синайски. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 204. Сигнатура: III.д.4. Каталог: 204.. 1 
Хартия
130

Червени заставки и инициали; миниатюра с лествицата на л. 96.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, търновски, изискан

Правопис: Двуеров, двуюсов

14. век, трета четвърт.