Лествица от края на XIV век, Зогр. 206

Общо наименование: Лествица. Конкретно наименование: Лествица от Йоан Синайски. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 206. Каталог: 206. 1  Предишен каталог: 159. 2  Предишна сигнатура: III.д.6. 3 
Плътна и грапава Два полумесеца с кръст и арбалет ; 253 ff. 210 x 135 mm
Началото липсва
126

Червени геометрични инициали

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, неправилен

Правопис: Безюсов правопис

Лествица на Йоан Синайски. Послание до цар Антиох от Атанасий Александрийски
14. век, край.