Чудеса Богородични от 1700 г., Зогр. 209

Общо наименование: Чудеса. Конкретно наименование: Чудеса Богородични. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 209. Каталог: 209. 1  7. 2  Предишна сигнатура: III.г.9. 3 
204 ff. 210 x 150 mm
125

Червени геометрични инициали, двойно контурирани

Нова, картон с хартия

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен
Църковнославянски
Чудеса Богородични
  • (11v) . Бележка на писача
18. век (1700 г.).

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.