Монашески сборник от края на XVIII век, Зогр. 225

Общо наименование: Слова поучителни. Общо наименование: Слова похвални. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 225. Каталог: 225. 1  Предишна сигнатура: I.ж.15. 2  Предишна сигнатура: I.и.15.
192 ff. 195 x 135 mm
Пълен и добре запазен ръкопис
121

Червени растително-геометрични инициали

Нова, картон с хартия

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен, южноруски тип Напомня школата на Паисий Величковски

Правопис: Църковнославянски

18. век, край.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.