Акатист за св. Георги от първата половина на XIX век, Зогр. 236

Общо наименование: Акатист. Конкретно наименование: Акатист на св. Георги. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 236. Каталог: 236. Каталог: 135. 1 
13 ff. 265 x 195 mm
Пълен, без липси
117

(1r) . Рамкиран инициал И, подражание на църковнославянски образци

Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов, правилен, подражание на печатен шрифт Редовна употреба на главни букви и кустоси

Правопис: Църковнославянски

19. век, първа половина.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.