Поучения на Нил Сорски от последната четвърт на XVIII век, Зогр. 240

Общо наименование: Слова поучителни. Конкретно наименование: Слова поучителни на Нил Сорски. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 240. Каталог: 240. 1  Предишна сигнатура: II.в.2. 2 
72 ff. 230 x 177 mm
Пълен, без липси
121

Червени растително-геометрични инициали

Оригинална: дъски с кожа, като липсва долната корица

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен, южноруски тип

Правопис: Църковнославянски

Поучения на Нил Сорски.
18. век, последна четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.