Богородичен акатист от средата на XVIII век, Зогр. 244

Общо наименование: Акатист. Конкретно наименование: Богородичен акатист. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 244. Каталог: 244. 1  2. 2  Предишна сигнатура: III.з.19. 3 
Хартия 16 ff. 220 x 153 mm
115

Инициали в бароков стил, подражаващи на печатно издание

Нова, библиотечна

(1r) . Печат на Зографския манастир.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, стилизиран, подражание на печатни образци

Правопис: Църковнославянски

Богородичен акатист Антиграф: Препис от печатно издание..
18. век, среда.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.