Молитвен сборник от 1863 г., Зогр. 252

Общо наименование: Молитви. Конкретно наименование: Молитвен сборник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 252. Каталог: 252. 1  Предишен каталог: 254. Предишна сигнатура: III.з.29. 2 
49 ff. 165 x 95 mm
116

Няма

Нова, картон с хартия

А.

Димитър Митович
Кирилица. Полуустав, среден, нов, правилен

Правопис: Църковнославянски

Молитви . Съдържа Благодарствено възпоминание на Христовите страсти (за лична употреба всеки петък), изповедни молитви и стихотворения.
19. век (1863 г.).

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.