Своден патерик от края на XVIII век, Зогр. 254

Общо наименование: Патерик. Конкретно наименование: Патерик своден. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 254. Каталог: 254. 1  549. 2  Предишна сигнатура: III.к.2. 3 
136 ff. 210 x 150 mm
Липси няма, но предната корица е откъсната
120

Няма

Оригинална: дъски с кожа

Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов, среден, правилен от южноруски тип

Правопис: Църковнославянски

Своден патерик със съкращения
  • (2r) . Отбелязано е, че книгата е писана преди 1800 г.
  • (задна кора) . Приписка от 1836 г. за това, че книгата е на отец Теодосий.
18. век, край.