Параклиси на Богородица и на св. Георги от XVIII–XIX век, Зогр. 256

Общо наименование: Параклис. Конкретно наименование: Параклис на Богородица. Конкретно наименование: Параклис на св. Георги. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 256. Каталог: 256. 1  Предишна сигнатура: III.к.4. 2 
130 ff. 200 x 140 mm
117

Без украса

Дебел картон с кожа

Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов, среден, правилен, подражание на църковнославянски шрифт

Правопис: Църковнославянски

Параклис на Богородица и Параклис на св. Георги
Приписки
  • (лист, залепен на предната корица) . Приписка от 1821 г.
18. век, край – 19. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.