Служба за св. Георги от 1754 г., Зогр. 258

Общо наименование: Служба. Конкретно наименование: Служба за св. Георги. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 258. Каталог: 258. 1  Предишна сигнатура: ІІІ.к.11. 2 
Ръкописът е подвързан заедно с печатна книга от 1802 г.
28 ff. 198 x 145 mm
122

Без украса

Нова, картон с хартия

А.

Яков Блонечки
Кирилица. Полуустав, едър, правилен, южноруски тип

Правопис: Църковнославянски

Служба за св. Георги
  • (28v) . Бележка на писача, Яков Блонечки (малорус), където се пояснява, че ръкописът е писан по поръка на зографския игумен Даниил
18. век (1754 г.).

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.