Богородични канони от третата четвърт на XVII в., Зогр. 262

Общо наименование: Богородични канони. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 262. Каталог: 262. 1  75. 2 
206 ff. 210 x 150 mm
122

(1r) . Правоъгълна заставка от преплетени ленти в късен балкански стил.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен

Правопис: Безюсов (ресавски)

Канони за св. Богоридица
17. век, трета четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.