Часослов от втората половина на XVII век (конволют), Зогр. 297

о. Козма Поповски

Общо наименование: Конволют. Конкретно наименование: Ръкопис и печатна книга. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 297. Каталог: 297.
226 ff.

Картонени корици, обвити в тъкан, с надлъжно подлепена откъм гръбчето ивица от мраморна хартия.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

1

„Псалтир с Часослов“, отпечатан в 1529 г. в Горажде (днешна Херцеговина) от печатаря Теодор Любович със средства на Божидар (Вукович) Горажданин.

2

Общо наименование: Часослов. Предишен каталог: 141. Предишна сигнатура: І.ж.3.
Плътна хартия Корона със звезда и полумесец ; 25 л. ff. 185 x 135 mm 163 x 110 mm (текст)
Фолиация: Нова фолиация
Фрагмент. Без начало, добро общо състояние, листовете са потъмнели от употреба. При последното подвързване е бил обрязан в горната част. Л. 25v: Празен.
120
Черно за основния текст и червено за заглавията, инициалите и указанията.

Тънки червени инициали, неовизантийски тип, с двойки от пъпки, малки ластари и/или чертици върху стъблата и завършеци от линеарно очертани растителни мотиви; някои от тях ‒ богато разработени като изящно извито полулисто с пъпка, допълнена с цветна пъпка в отделни инициали.

Панарет Зографски
Кирилица. Полуустав, школуван Честа употреба на двойно оо като полегнала осмица.

Правопис: Ресавски

ь се употребява в края на думите и след сонантични р и л, ъ ‒ в предлози и представки. Употребата на паерчика, на ударенията и придиханията съответстват на ресавските правописни норми.

Часослов Ръкописният фрагмент от Часослов обхваща три тетради (XVI, XVI и XVII според оригиналната им номерация)
(1r–10r) . Полиелейни псалми за празнични служби. Запазено от Пс. 43: 2 за празника Сретение Господне
(10r‒12r) . Междучасие на 1-ви час.
(12r‒13v) . Междучасие на 3-ти час.
(14r‒15r) . Междучасие на 6-ти час.
(15v‒17r) . Междучасие на 9-ти час.
  • (с. 452) . монахъ Панаретъ З.
  • (с. 495 / с. 497) . (след Службата за иконата на св. Богородица Предвъзвестителница): Писана ѿ монаха Панарета Зѡграфскїй
  • (с. 525) . Писана 21 декемврїй 1939 год. ѿ монаха Панарета Зѡграфскагѡ.
17. век. Зографска света обител.