Служба за св. Модест и Сказание за св. Георги Нови Янински, Зогр. 303

o. Козма
Петко Петков

Общо наименование: Служба за св. Модест и Сказание за св. Георги Нови Янински. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 303. Каталог: 303.
Дебела и плътна Няма; 45 ff. 195 x 130 mm 135 x 85 mm (текст)
Добро
114–19Текст в рамки, горната и външната са двойни. 14, 16. и 19 реда на страница.
Черно за текста, червено за заглавията, инициалите и указанията.

Дву- и трицветна, с червено, светлосиньо, жълто и на места – злато. На л. 2r – лентовидна заставка с геометрична орнаментика, в средното поле – Голготски кръст. На л. 25v – проста плетенична заставка. Заставки-разделители с геометричен орнамент ба л. 4v, 6v, 9r, 22v. На л. 2r, 4v – двойноконтурни инициали в рамки с растителен орнамент. На л. 24v – концовка с геометрични орнаменти; на л. 24r – концовка във формата на геометрично стилизиран кръст.

Картон, обвит в кожа. Форзаци от червен плат. Орнаментика със златен отпечатък. На лявата корица – бордюр с растителен орнамент и щампован в средата на полето голям медальон със сцената Възкресение Христово; тгловите мотиви са с растителен орнамент. Върху дясната корица – идентична композиция, но медальонът съдържа сцената Разпятие Христово.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов Писмото е сравнително едро
Традиционен в Службата; новобългарски с църковнославянски правописни елементи, включително с ударения и придихания в Сказанието за св. Георги.

Правопис: Църковнославянски в службата

2. (25v‒42r) . Сказание за св. Георги Нови Янински. Разказ от с. Градобор, Солунско. Написано от йеромонах Климент на 7 май 1862 г. в с. Градобор.
Приписки
  • (преден форзац:) . Модеста йермонах сталъ калꙋгеръ – на – 1878 месецъ – априлиа на – 11 – денъ ‒ ꙋ стасн[а]та (!) неделѧ – во вт[ ор ]никъ.
  • (1r) . Служебна буква л: въ долапа, черквата, олтарѧ където има три други служби.
  • (42r, с молив) . 1802 г. роденъ св. Геѡрги нови с. Градоборъ Солꙋнско, на 36 години билъ св. Геѡрги: от кога го мѫчили.
19. век, втора половина (не по-рано от 1862 г.). Произход: Ръкописът се е съхранявал в олтара на главната църква..

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.