Песнопения за св. Георги и нотирани песнопения за евхаристийния канон на литургията от 1915 г., Зогр. 305

Конкретно наименование: Песнопения за св. Георги и нотирани песнопения за евхаристийния канон на литургията. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 305. Каталог: 305.
Бяла гланцирана; листове 9–11 са от по-тънка хартия. Няма; 21 ff. 218 x 157 mm 150 x 111 mm (текст)
Добро; някои от листовете са леко пожълтели или протрити, зацапани и прокъсани по краищата. Има отрязани листове. Между л. 8 и 9 има липси. Следващите листове (9‒13) са от друг ръкопис. Л. 9‒11, изглежда, са пришити допълнително при подвързването. Празни листове: 1r-v, 11v–16r, 21v.
119
Черно за основния текст, червено или комбинация от оранжево и черно за заглавията, инициалите и указанията. Черно и виненочервено мастило е употребено в добавените листове.

Богата, с мастилата на текста. На л. 2v, 3v, л. 3r, 5r, 6r, 7r, 8r, 11r, 21r – заставки-разделители и концовки, съставени от прости геометрични мотиви или от композиции с растителни мотиви. На л. 2r–8v – малки инициали с лека растителна украса. На л. 16v–21r ‒ едри двойноконтурни инициали, запълнени с разнообразна геометрична орнаментика и щрихи с черно мастило; част от тях ‒ съпроводени от богати растителни и други мотиви. На л. 20v ‒ врязано в текста изображение на луна и слънце в сияние, оформено по подобие на печатен инициал в рамка. Част от заглавните букви са оформени по подобие на големите инициали.

Картон, обвит с червен плат, кожени гръб и ъгли. Форзаци от мраморна хартия. Орнаментика със сляп отпечатък. Върху двете корици ‒ идентични композиции от тесен бордюр с растителен орнамент и щампован в средата на полето кръст с увито около него стъбло. Четирите ъглови щемпела са с растителен мотив.

Двама книжовници

А.

(ff. 1r-8v, 16v-21r). Йоасаф йеродякон
Кирилица. Полуустав, едър

Правопис: Църковнославянски

Б.

(ff. 9r-11v, 16v-21r). Мартиниан монах
Кирилица. Полуустав, дребен неправилен

Правопис: Църковнославянски

Песнопения за св. Георги. Евхаристийният канон на литургията с нотирани песнопения.
1. (2r–8v) . Деветите песни от каноните за св. Георги на осемте гласа, които се пеят с Октоиха в съботните дни..
2. (9r) . Нотирано песнопение „Тебе поем“. 1 
3. (9v–11r) . Нотирани песнопения за клира от Евхаристийния канон на Литургията (на глас VI). Автор: архимандрит Калистрат, Сочине́но Архимандри́томъ Каллїстра́томъ
4. (16v–21r) . Литийни стихири за св. Георги за всички дни на седмицата на гласове І, ІІ, ІV и V).. Вечернята на неделя
Бележка на писача
  • (21r) . Текстът е в червенослов, а името на́ йеродякон Йоасаф е добавено по-късно с молив: Напи́са сѧ тъ́зи кни́жка въ лѣ̀то 1915 фев. 22 на Крьстопоклóнната Недѣ̀лѧ. ѿ трꙋдолюб. І. Д. Іѡаса́фⸯ Зѡгра́ф.
1915, 22.02. Произход: До около 2008 г. ръкописът е бил ползван в католикона на Манастира..

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.