Жития и слова, последна четвърт на XVIII век, Зогр. 341

Общо наименование: Жития и слова. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 341. Каталог: 341.
Два типа: една по-тънка и мека и друга твърда и леко грапава. Монограм и инициали АГ (фрагмент); 264 ff. 252 x 170 mm 170 x 140 mm
Без начало и край; разкъсан, на места прояден от червеи. Има липсващи и разместени листове. При подвързването е бил изрязан на някои страници, които са писани гъсто и с повече редове, първият и последният ред не се четат. ff. 188r‒189v: Празни. 178v: Задраскан текст, нямащ отношение към житията.
119–33Текст в поле, очертано с вертикални линии от двете страни, непоследователно
Кафяво, на места избеляло.

Тънък картон; кожени гръб и ъгли, разкъсани, на места с липси; от вътрешната страна на подвързията има залепени парчета листове от ръкописи и едно от печатна книга.

Анонимен
Кирилица. Ново ръкописно Много небрежно; на някои страници (на л. 225‒232 и от л. 252 до края) писмото е по-дребно и с повече редове.
Традиционен, част от бележките на книжовника са на руски език с украиски фонетични особености

Правопис: Църковнославянски без надредни знаци

Сборник с текстове, извлечени от различни книги Текстовете, извлечени от нравоучителната част на руския Пролог, сборници със смесено съдържание, чети-минеи?). Той най-вероятно е предназначен за собствена употреба, но е възможно и да е чернова. Споменатата в прошението Екатерина Феодоровна най-вероятно е княгиня Долгорукая (1769‒1849).Част от бележките на книжовника, които се повтарят, или не са свързан текст, не са възпроизведени.
2. (21r‒28v) . Житие на св. ап. Филип . 14.11
3. (29r‒44v) . Житие на св. Евстатий Плакида . 20.09 Без край
5. (59v‒60v) . Слово за притчата за тялото и душата (за хромия и слепия). 28.09
6. (61r‒64r) . Житие на св. ап. Матей . 16.11
7. (64v) . Житие на св. ап. Лука . 18.10 Без край
8. (65v‒75r) . Житие на свв. Киприян и Юстина . 02.10 Без край
9. (ff. 75v‒76v, 65r). Слово на св. Атанасий Велики за Мелхиседек. 22.05
12. (130r ‒132r) . Слово, повест душеполезна за св. Василий Велики и за св. Ефрем Сирин. 03.09 Краят не е дописан
13. (133r‒153r) . Житие на преподобните отци Варлаам и Йоасаф . Автор: Йоан Дамаскин, 19.11
14. (154r‒154v) . Молитва към св. Варвара . 04.12 Източник: От Акатиста.
16. (170r ‒178r) . Житие на св. ап. Тома . 06.10
18. (183r‒185v) . Житие на св. Евфросин готвач . Без заглавие. Оставено място
19. (185v‒187v) . Слово за Мелхиседек Атанасий Велики . Без край. Повторен е текстът, поместен на л. 75v‒76v.
20. (190r ‒208v) . Житие на св. Екатерина . 24.11 л. 204v и 208v празни.
21. (209r‒212r) . Житие на св. Татяна . 12.01
22. (212r‒235r) . Житие на св. Василий Велики . 01.01 л. 224v и 235v празни
23. (236r) . Патеричен разказ за жената християнка, направила чрез чудото с погълнатия от рибата скъпоценен камък и мъжа си християнин. Без начало
24. (236r‒237v) . Наставление за небесното царство и за вечната мъка. 15.01 Източник: От руския Пролог..
25. (237v‒238v) . Слово за монаха Мартирий как носил Христа. 14.01
26. (238v‒240v) . Слово да не осъждаме никого… и за Божието дълготърпение. 05.01
27. (240v‒241v) . Слово за предпразненство на Кръщение Господне . Автор: Климент Охридски, 05.01 Източник: От руския Пролог.
28. (242r‒243v) . Слово за покаянието и за въздаването при Съда на св. Йоан Златоуст . 31.01 Без край
30. (244r‒251v) . Житие на св. ап. Марк . 25.04 Без край
Бележки на книжовника
 • На неизписаната част от листовете в края на някои текстове и на останалите празни листове, а на места и в полетата има многобройни проби на перото, думи, букви, тропари и молитви, отделни фрази от псалми, опити за писане на духовна поезия и несвързани с тематиката на сборника чернови записи; част от тях са на руски език с украинизми.
 • (20v) . С небрежен бързопис: Начатокъ мудрости сподоба [---] сеи сподо[ би ] гди [ дне ]съ.
 • (31r) . : милость.
 • (44v) . : помощъ моя от Гдⷭ҇а; Кто суть по; Іоана Марїю, Марѳу, Домникїю, Евстафїя, Екатерıну, Варвару.
 • (64v) . : бил е; помощъ, помощъ.
 • (65r) . : початокъ.
 • (163r) . На оставено над текста място е написано и после задраскано: Сiя книга написанная гл͠емая акаѳистъ с͠тıя великомученици варвари. Спысанна 1770 года ноября 13 дня.
 • (169v) . : помощъ моя ѿ гпда. Сотворшаго н҃бо и.
 • (Л.178v) . Написано е и после задраскано: Милостивой государынѣ Екатеринѣ Феодоровнѣ ее високородiе … Нижаишое прошение. (Молба за помощ в наследствени дела). Напряко на листа е започнато друго прошение: Протопопу началнику Івану деду Трофиму - Аврааму - Филипу Михаилу Сотницкому - Романовичу Михе[ ю ].
 • (188v) . : Проба пѣра и чернила. якая будетъ в немъ сила. Кто яко бога; ти господи.
 • (189r) . : Что въ томъ есть забавы,
  Честь чыю повредитъ
  Пора этую шутку всемъ перемѣнение
  Вымишляя Речи сие правдою лесть
  худо с тѣмъ резвится что кусает,
  прыбель не велыка напрасно сказать,
  имамъ угодная многимъ другим досаждая.
  Что себѣ не хощешъ другимъ не делай,
  Сперва всяку худость разбырая,
  Глупымъ хоть дать язву, пустой этот смех,
  Тыхо лучше жити много в томъ утех.
 • (204v) . : Спробовати пѣра и чернила си добре буде пысати.
  Ꙍ горе мнѣ грѣшныку сущу,
  горе бл͠гих дѣль не имущу,
  како пред судъ божїи явлюся,
  како со святими вселюся;
  отступих от беса злобою
  грѣхомъ бывъ самъ сыи собою,
  темност паче свѣта кохаю,
  вь свѣтѣ благодати немаю.
  Совлекохся ис первои одежди
  Божїя лышаюся надежди,
  Се моя надежда и дѣло
  Убываеть душу и тѣло,
  Поиду
Приписки
 • (20v) . : Монахъ стажавый временное богатство: несть монахъ, но попечитель временнаго мира сего, зане не узритъ Бога. Живе въ келии старецъ со ученикомъ, близъ монастыря, случи ся въ воскресный денъ, благословеше ся ученикъ о(т) старца своего, да пустытъ на литургию въ монастыырь, да послушатъ пение; благослови; старецъ же ста на обычную свою молитву, чтобы Господь открылъ ученику его как молитва силнее приклонитъ е(..) Бога на милосердие. Недописано.
18. век, последна четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.