Акатист за св. Мина от XX век, Зогр. 342

Общо наименование: Акатист. Конкретно наименование: Акатист за св. Мина. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 342. Каталог: 342.
Нова, карирана Няма; 12 ff. 200 x 163 mm 195 x 155 mm
Фолиация: Нова фолиация.
Добро. ff. 10v‒12: Празни
124–28
Синьо

Няма

Анонимен
Кирилица. Ръкописно писмо, ново
Новобългарски
1. (1–10r) . Акатист за св. Мина. 11.11.
20. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.