Катехитичен сборник от 1852 г., Зогр. 343

Общо наименование: Катехитичен сборник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 343. Каталог: 343. Предишна сигнатура: ІІІ.з.12.
Няма; 51 ff. 210 x 170 mm 170 x 130 mm
Фолиация: Един неномериран начален лист; от л. 1 следва непоследователна оригинална фолиация 1‒23, 25‒49 (липси), 54, два празни листа в края са с фолиация 88 (два пъти).
Относително добро, има листове с окислено мастило; откъснати са л. 24, 4 листа между л. 49 и л. 54. ff. 13v, 31, 42v–43v. Празни листове: 54 и двата следващи; ff. 50–53: Изрязани
120–21
Кафяво

На неномерирания начален лист ‒ симетрична композиция, напомняща флорален мотив, получена чрез сгъване на листа по дължина и отпечатване на разреденото мастило; върху линията на прегъване се чете калиграфски изписан текст (ново ръкописно писмо): „Боже Господи Кузманъ“. На л. 15v, 16r, 16v, 17r, 17v, 18r, 19r, 20v, 21r, 22r, 22v, 23r, 24v, 25v ‒ разделителни ивици с много прост орнамент и обикновено с кръст в средата; на л. 18v разделителният знак е несръчно изображение на херувим.

Картон, облечен с мраморна хартия; кожени гръб и ъгли.

Кузман Личев
Кирилица. Ръкописно писмо, ново
Новобългарски
1. (1r–13r) . Поучения за Страшния съд.
2. (14r–30v) . Кратко изложение на евангелските събития и техния смисъл.
3. (32r–42r) . Кратък православен катехизис (въпроси и отговори).
4. (343r–49v) . Изяснение (Тълкувание) на св. Литургия.
Бележки на книжовника
  • (1r (в горното поле)) . : Кузманъ Личевъ.
  • (30v) . Конецъ 1852 лет[ о ].
1852.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.