Духовни псалми (песни) от XIX век, Зогр. 358

Общо наименование: Духовни псалми (песни). Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 358. Каталог: 358. Предишен каталог: 265. Предишен каталог: 263. Предишен каталог: 67. Предишен каталог: 304. Предишен каталог: С.З.Б. 708.
Светлосиня, тънка. Герб със стрела (фрагмент) и година 18_ _(?) ; 35 ff. 205 x 160 mm 125 x 115 mm (текст)
Фолиация: На л. 1‒33, първият и последният лист не са номерирани. Л. 1 е номериран с а҃, а останалите листове ‒ с арабски цифри.
Много добро
118–22Редовете са чертани с молив, с молив е и рамкираното текстово поле.
Черно за текста и червено за заглавието на ръкописа.

На л. 1r лентовидна заставка с мотив ваза, в който растителният орнамент е пищен, но не особено майсторски изработен; графичното третиране наподобява заставки от печатни издания; неукрасеният инициал е повторен с червено мастило.

Твърд картон, обвит с мраморна хартия; кожен гръб.

Двама книжовници

(1r–25v) . Анонимен
Кирилица. Ръкописно писмо, ново
Руски

Правопис: Руски от XIX в.

(25v–33r) . Анонимен
Кирилица. Ръкописно писмо, ново
Руски

Правопис: Руски от XIX в.

Има 30 номерирани духовни псалми (песни), част от които принадлежащи или приписвани на св. Димитрий Ростовски (1651‒1709). Стиховете са на различни теми (за смъртта, за Страшния съд, за душевен покой, при скръб, две песни за Бога, песен за Богородица и т.н.).
1. (1–12r) . Духовни песни приписвани на св. Димитрий Ростовски (№ 1‒10 ). № 1. Стихове към Иисус Христос с акростих (ІЕРОМОНАХ ДИМИТРИ)
2. (12r–20v) . Духовни песни (№ 11‒21) с автор Стеф. Р. Л. № 11, 12r‒12v: Надгробно за св. Димитрий Ростовски.
3. (20v–21r) . Духовна песен с акростих: ОТ СКОРБИ ИЕРМОНАХ ИЗРАИЛ (№ 22).
4. (21r–21v) . Псалм 36 (№ 23).
5. (27v–33r) . Духовни песни и притчи (№ 24‒29). С неуказан автор
6. (21v–27r) . Стихове за поражението на Наполеон (№ 30). С неуказан автор
Приписки:
  • (f. 25v) . : finite.
  • (f. 33r) . finit; Александръ Александровичъ; Благодарствую; йеродиаконъ Николай.
19. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.