Устав за живота в скита и предание към своите ученици от преп. Нил Сорски от XVIII век, Зогр. 359

Общо наименование: Устав за живота в скита и предание към своите ученици от преп. Нил Сорски. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 359. Каталог: 359. Предишен каталог: 278. Предишен каталог: 208. Предишна сигнатура: ІІІ.к.21.
Тънка, леко грапава Три шапки ; Неидентифициран. Контрамарка инициал FA, под тях инициал С и корона(?) (вероятно към три луни?) . 58 ff. 200 x 150 mm 180, 185, 150 x 135, 105 mm (текст)
Фолиация: Номерирани 1–57 с арабски цифри, последният лист неномериран.
Добро. Празни листове: ff. 16v, 58.
122–26Книжовник А124–25Книжовник Б
Синьо

В частта на Б/ ‒ няколко тънки инициала с елементарна растителна украса. На л. 36r–37r има маргинални знаци – различни по форма розети, в горното поле.

Тънък картон, облечен с кафява кожа; орнаментика със сляп отпечатък. Върху лявата корица са щамповани тънък растителен бордюр и малък щемпел с растителен мотив в средата на полето. Върху дясната корица е отпечатан същият бордюр.

Двама книжовници

(1r–16) . Анонимен
Кирилица. Нов полуустав, небрежен

Правопис: Църковнославянски

(17r–57v) . Анонимен
Кирилица. Ново ръкописно писмо, небрежно Писачът добавя и пропуснати думи (л. 16r, 23r). В полето са написани тълкувателни и синонимни глоси, вероятно отново от ръката на Б/ (л. 12v, 13r).

Правопис: Църковнославянски с украинизми

1. (1r–2v) . Устав на живота в скитовете от св. Нил . Предговор от автора. Заглавие: Книга блаженаго Нила Сорскаго пустинника
2. (2v‒51v) . Слова 1-11.
3. (51v-52r) . Послеслов от автора.
4. (52r‒57v:) . Предание към своите ученици от стареца Нил пустинник. Тук оформено като глава 12
Приписки

(57v) . : Сїю̀ кни́гꙋ Пантелеи́монꙋ і҆еродїа́конꙋ
дарꙋва́лъ о҆ц͠ъ Васи́лїи ѿ Самарїѧ.
Най-вероятно отец Василий, дарителят на книгата, е от Самария на остров Крит.

(57v) . : Коли́ци ча́сти слова (2x); и на гр.: Πόσα τα μέρη του λόγου; и още: Λόγος ἐστὶ λέξεως σύνθεσις διάνοιαν (2x).

(57v) . Друга ръка е написала с гръцки курсив обичайни формули молби за спасение, опрощение и помилване, а най-отдолу: ναοὺμ ὁ ἀδελφὸς ἡμῶν (Наум, нашият брат).

18. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.