Требник от края на XIX век, Зогр. 364

Общо наименование: Требник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 364. Каталог: 364.
Плътна, леко грапава. Инициали A.(G?) F под тях надпис FAB(R?)IANO ; 20 ff. 190 x 130 mm 135, 160 x 98, 90 mm (текст)
Фолиация: До л. 14; л. 15r–16r са неномерирани.
Много добро. Празни листове: 6v, 19r–20v.
116–1714При първия книжовник с линиране от 17 тесни и 16 широки реда.118При втория книжовник
Черно за текста, червено и тъмночервено за заглавията, инициалите и указанията.

На л. 13r ‒ тясна лентовидна заставка-разделител с прост геометричен орнамент, с червено и черно мастило. На л. 13v ‒ заставка разделител с червено мастило – кръст с растителни мотиви от двете му страни. На л. 14v ‒ концовка – правоъгълно поле, запълнено със сивкаво мастило, в средата ‒ червен кръст на неоцветен фон, вписан в орнаментиран по контура триъгълник; на л. 18v ‒ елементарна концовка. При първия писач ‒ инициали с елементарна украса, подражаващи на печатни образци.

Картон, обвит със светлокафява кожа; форзаци от мраморна хартия. Орнаментика със сляп отпечатък – върху лявата корица врязани външна и вътрешна рамки, с растителни мотиви в ъглите; в центъра е щампован кръст с орнаментирани в края рамене и с растителен мотив под него. Върху дясната корица ‒ същата композиция, но средният щемпел в правоъгълна рамка е силно износен и нечетлив.

Двама книжовници

А.

(1r–16r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, правилен едър, с ляв наклон

Правопис: Църковнославянски

Б.

(13r–14r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав прав, на места леко наклонен вдясно

Правопис: Църковнославянски

Редакция: Текстът от л. 1r до 13r отговаря на текст от л. 1r до 13r на Зогр. 363.
3. (11v–13r) . Молитвата „Боже на духовете“ (вариант). Текстът се чете на панихидата и на опело и при двете задушници – в Събота месопустна и Събота на Петдесетница.
4. (13r‒16r) . Тропари, които се пеят, когато свещеникът прави кръст с копието над страдащия от болест.
Бележки на книжовника:
  • (12v) . Написана само годината с червенослов: 1851го года̀. Под тях е имало надпис от две думи, които сега са плътно зачертани с черно мастило.
  • (f. 14r) . Зачеркнато начало на молитва.
19. век, край.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.