Ръководство за изповед от 1888 г., Зогр. 365

Общо наименование: Ръководство за изповед. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 365. Каталог: 365. Предишен каталог: 282. Предишна сигнатура: ІІІ.к.25.
До л. 24 ‒ жълтеникава, от л. 25 – бяла. Инициали A.(G?) F, под тях надпис FAB(R?)IANO. ; 37 ff. 178 x 146 mm 125, 143 x 105 mm (текст)
Фолиация: Един неномериран свободен преден форзац; 1–36 фолиация нова с молив; един неномериран лист в края.
Добро. Празни листове: 36 и 37.
115–16
Черно и кафяво

Сравнително мек картон, облечен в червена кожа. Украса със златен отпечатък: върху лявата корица ‒ богат растителен бордюр и вътрешна рамка в неокласицистичен стил; в средата на полето ‒ щампован кръст с увито около него стъбло и растителни завършеци на раменете.

Стефан йеромонах
Кирилица. Полуустав, стилизиран по подобие на архаичен устав На л. 30r по-дребен; на л. 26 – л. 30r голямо разстояние между въпросите; л. 30v‒35v по-голямо по размери писмо.
Руски (л. 1r‒30r) и традиционен (л. 30v–35v).

Правопис: Архаичен руски

С традиционните църковнославянски букви (л. 1r–30r); църковнославянски (л. 30v–35v)

Ръководство за изповед
1. (1r–25r) . Въпроси за изповед по 10-те Божи заповеди (за миряни).
2. (26r–30r) . Кратко ръководство за изповед (въпроси за възрастни и отделно за деца).
3. (30v–35v) . Изповед на греховете на монах.
Бележка на книжовника:
  • (Преден форзац, свободен) . : Скопинскаго Свято-Духова монастиря їеромонаха Стефана 1888 года февраля 14 дня.
Приписки:
  • (преден форзац, залепен върху подвързията) . 1910, 1 марта, (чист. понед.) С. Топилъ [---] свящ. о. Михаилъ Бого[ любо ]въ, със син молив. 1 
  • (Іr) . : Poenitentia – покаяние.
1888.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.