Молебен канон и Акатист на св. Богородица. Молитви преди сън от XIX в. (конволют), Зогр. 377

Конволют. Конкретно наименование: Печатна книга, ръкопис, печатна книга. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 377. Каталог: 377.
63 ff.
Добро, но има следи от намокряне по листовете.

Картон, обвит в черна кожа; орнаментика със сляп отпечатък. Върху лявата корица ‒ тънък бордюр с растителен мотив, в центъра на полето ‒ ромбоиден щемпел с растителен мотив. На дясната корица има същия тънък бордюр с растителен мотив. Кожата на подвързията е леко износена.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

1

Печатен църковнославянски текст на „Гетсиманската молитва“ към св. Богородица

2

Общо наименование: Молебен канон и Акатист. Конкретно наименование: Молебен канон и Акатист на св. Богородица. Общо наименование: Молитви. Конкретно наименование: Молитви преди сън.
Плътна и гладка Герб с корона в него птица и инициали (G)C F ?(А) с контрамарка Щит с полумесец (фрагмент) ; 31 ff. 153 x 106 mm 90 x 70 mm (текст)
Фолиация: С молив
Празни листове: 11v-12r, 31.
116
Черно за текста и червено за заглавията и инициалите

Анонимен
Кирилица. Полуустав, дребен Указанията към канона и ирмосите са писани с още по-дребно писмо

Правопис: Църковнославянски

3. (29r‒30v) . Правило преди сън (последните молитви).
Приписка
  • (На задния форзац) . С молив: 1918 мартия 21, 25 драхми получавамъ отъ Графиту Д. К.

3

Печатен текст: „Молебное пение святому и славному великомъченику, победоносцу и чудотворцу Георгию“ (Молебен 1838)