Лествица от началото на XVI век, Зогр. 2

Общо наименование: Лествица. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографски манастир. Сигнатура: Зогр. 2. Каталог: 2. 1  Своден каталог: 300. 2  Предишен каталог: 163. 3  Предишен номер в ръкописа: 45. 4  Предишен номер в ръкописен каталог: 148. 5  Предишна сигнатура: I.б.2. 6  Предишна сигнатура: I.а.2. 7 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Хартия Водни знаци: Ръкавица със звезда отгоре подобен Briquet 1923 , Nr 10731 от 1509 г. ; Котва в кръг със звезда отгоре подобни образци Mošin 1973 от 16 в., начало . Листове: 205 л. ff. Размери: 240 x 185 mm (листове);
Фолиация: Библиотечна фолиация с молив в средата на горните полета.
Тетради: Свезките са по 8 листа. Обозначенията са били горе вдясно на листа в началото на тетрадата и на последния лист в долното поле, вляво, но сега се виждат само следи от тях.
Състояние: Последният, 205 л., неномериран. Листовете са обрязани неравномерно при преподвързването, което е засегнало главно горните и долните полета. Свезките са разшити.
Оформяне на страницата: 1 кол., 25–27 реда на страница;
Украса
Малки геометрични заставки и червени растително-геометрични инициали

(1r) . Изображение на лествицата с благославящата ръка над нея. До нея вляво надпис в червенослов: вѣдомо да е́сть
ꙗко стпеньі и҆же
ѻ добродѣлехь ·
сѫ́ть · к҃· а е́же ·
ѡ страстехь ·і҃
. Надписът продължава долу вдясно: въ
сходете
въсходи
те въсходь съ оу҆съдїемь (!) : –

Подвързия

Нова, библиотечна, картон облечен в плат с кожен гръб.

Книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, изискан
Език Български езикови черти Двуеров, двуюсов

Съдържание

Съдържа произведението „Лествица“ от Йоан Синайски (Лествичник).
Допълнения
 • (204v) . "+ Сиꙗ кни́га монастира изꙋграфа. ст҃аго велико
  мꙋченика. хс꙯ва. геѡр꙯гиꙗ. смерени. егꙋмен꙯
  паи́сеи. иер꙽монах꙯. да се зна когда стах꙯
  егꙋмен꙯. семꙋ. монастирꙋ вишеречен҅номꙋ
  азь паисеи. въ лѣто. ҂з҃р҃м҃ѕ҃. мс꙯ца꙯. ап꙽рилиꙗ
  к҃ г҃ дн҃ ь.
  + ѿ рож꙯. хсв҃а. ҂а҃.х҃.
 • (205r) . + Аз꙽ греш꙯ни въ іноцѣх꙯ ефтимиа́

История

Дата на написване: 16. век, начало. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание: 2. Лествица от XV в. 204 листа хартия. Българска редакция.
Отд. Iа/б?/2
Илински, № 163

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография