Требник. Последование за монашеско пострижение, Зогр. 304

o. Козма

Общо наименование: Требник. Конкретно наименование: Последование за монашеско пострижение. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 304. Каталог: 304.
Плътна, гладка, гланцирана, еластична, добре запазена. Няма; 27 ff. 202 x 165 mm 143 x 130 mm (текст)
Фолиация: Нова фолиация с цифри в горния десен ъгъл
Тетради: Линиране: Разлиновката личи: 3 и 9 mm (ред и междуредие)
Добро. Между л. 23 и л. 24 липсва един лист, който е бил откъснат. Съдържал е 46 стр. според старата пагинация. Липсват стр. 41 – 42, т.е. листът е откъснат, след като е направена пагинацията. Oткъснат е 1 лист между л. 23 и л. 24л. 23v е стр. 40, а л. 24r е страница 43. Празни листове: 1–2, 3v, 26-27
117
Черно за основния текст и червено за заглавията, инициалите и указанията.

Заглавната страница, включваща и мястото на „издаване“: Монастирь Зограф, имитира титулната страница на печатнa книгa, с двойноконтурирани и очертани в една линия букви с червено и черно мастило, запълнение с щрих или :,асенчени с щрих по контурите. Най-едрите двойноконтурирани букви са запълнени с прост орнамент и напомнят византийски коленчати инициали; по подобен начин са оформени заглавията в текста (вкл. наименованията на монашеските одежди), както и двата инициала на л. 4r и 6r. Малките инициали имат много опростена растителна украса.

Твърд картон, облечен в черен плат (текстилна материя); кожен гръб с червена кожа; орнамент със сляп отпечатък. Върху лявата корица – тесен бордюр, в центъра на полето с щампован кръст. Върху дясната корица бордюрът е с геометричен орнамент, а централният щемпел с ромбовидна форма съдържа мотивът „букет“. В ъглите е нанесен единичен щемпел „розета“.

Анонимен
Кирилица. Полуустав подражание на печатен шрифт (23v-24r) . Музикални знаци в стихира, която се пее при поздравлението. Хрисантова нотация.
Новобългарски със западни говорни особености и с църковнославянизми.

Правопис: Църковнославянски

Употребяват се: ѫ за ъ, ѧ за 'а, ja, ѣ, характерните за църковнославянски графеми за о, ѡ, ѿ, ї, ы, и оу (в началото на думи); ѳ, ѵ, надредни знаци: надредната запетая (особено в началото на думата), исо, титла при букви с числово значение, но без ударения.

Требник. Последование за монашеско пострижение
1. (3r) . Последование за монашеско пострижение. Заглавие: Послѣдованіе на постриженіето въ малкіѧ Монашески образъ нарицаемъ Мантіѧ; въ Единствено число. Монастирь Зографъ
2. (4r) . Предисловие. Архимандрит Калистрат, споменат в Предисловието на л. 4r, е игумен на Обителта между 1909 и 1912 г. Изглежда, че по негово време преводът на Последованието е извършен от споменатия на л. 25v йеромонах Антим Зографски, а този текст е препис от първоначалния превод. Архимандрит Теодорит, споменат в бележката на л. 25v, е игумен на Обителта през 1912–1921 и 1929–1933 г. Превод: Предисловие за превеждането на книгата на български език от „славянски“ в манастира Зограф с благословението на игумен свещеноархимандрит Калистрат, при типикаря схимонах Симеон и наследниците му, за да могат братята да разберат изцяло смисъла на последованието и монашеските обети. .
Бележки на книжовника
  • (25v) . Бележка с червенослов, указваща, че ръкописът е завършен при игумен свещеноархимандрит Теодорит Зографски и йеромонах Теодул (типикар) на 30 Х 1912 г. в Зограф. Добавено е с черно, че преводът е направен от йеромонах Антим Зографски, отдясно на тази бележка: преведена ѿ/ Їером. Анѳима/ Зѡграфскаго: Свърши_се (написа_се) при ѻт҃ца нашегѡ и҆гɣмена
    свещенно Архимандрита Ѳеѡдорита и҆ тѵпикарѧ
    Ѳеѡфѵла Їеромонаха.
    л҃: ѡкто́мврїй ҂ацв҃і: година . Монасті́ръ Зѡграфъ.
Приписки
  • (24v-25v) . Забележки по страниците към текста, обясняващи значенията, тълкуващи или допълващи думи и термини, които вероятно не са били понятни на новите монаси.
1912. Зографски манастир.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.