vhod

 

Резултат от проведения избор за попълване на Факултетския съвет с представител от квотата на докторантите

 

Беше издигната кандидатурата на докторантката Даниела Стракова за член на ФС. При проведеното тайно гласуване се получиха следните резултати:

 

105 гласа „да”, 5 гласа „не” и 2 гласа „въздържал се”.

 

С това Даниела Стракова е избрана за член на Факултетския съвет.

Така е изчерпан дневният ред и обявявам Общото събрание за закрито.

Желая на всички здраве и успехи!

 

Решение на Общото събрание

 

проф. д.ф.н. Боян Вълчев

Председател на Общото събрание