auditorija

 

 

задочно обучение                            магистри                                 факултетен студентски съвет

 

Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2023/2024 г. – редовно обучение

 

График на изпитите от лятната сесия на уч. 2023/2024 г. - студенти редовно обучение

 

Откриване на Кариерен център към Факултета по славянски филологи

 

Магистърски курсове за слависти

 

Платен стаж в Летния семинар по българистика

 

Дати за държавни изпити – лятна и есенна сесия 2024 г.

 

Конкурс за сонет на името на Лъчезар Станчев

 

Завърши випуск 2023 г. на Факултета по славянски филологии

 

Стартиращи СИД-ове за летния семестър на уч. 2023/2024 г. – редовно обучение

 

 

Свободноизбираеми дисциплини за летния семестър на уч. 2023/2024 г.

 

Правила и процедура за завършване с дипломна работа – за студентите от БФ

 

Новият брой на сп. "Филологически форум"

 

 

Сайт на Алумни клуба на специалността „Славянска филология“

 

Награди за студенти от Факултета по славянски филологии

 

Стартиращи СИД-ове за зимния семестър на 2023-2024 - редовно обучение

 

СИД-ове за зимния семестър на уч. 2023-2024 г. – редовно и задочно обучение

 

Курсове по български език за чужденци във ФСлФ

 

 

Сайт на сръбски език за студентите от Сръбска и хърватска филология

 

Портал за електронно обучение по български език

 

Българска виртуална украинистика

 

Сайт на специалността Словашка филология

 

 

Библиотека "Филологии"

 

Списание "Филологически форум"

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 
2013students

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

 

 

 

student-on-laptop