auditorija

 

 

задочно обучение                            магистри                                 факултетен студентски съвет

 

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2022/2023 г. - редовно обучение /обновено/

 

Лятна изпитна сесия на уч. 2022/2023 г. – редовно обучение

 

Държавни изпити – 2023 (лятна и есенна сесия)

 

Придобиване на професионална квалификация „Учител по български език и литература" – на вниманието на студентите от БФ (РО и ЗО) и СФ, завършващи II курс през уч. 2022/2023 г.

 

Дати за консултации за ДИ и показване на писмени работи /сесия юни-юли 2023, СФ/

 

Отличени студенти на ФСлФ на XXV-тата научна конференция за студенти и докторанти в Пловдив и ХVІІ-тите национални филологически четения в ЮЗУ „Н. Рилски“

 

Конкурс за мобилност с цел практика за академичната 2023/2024 г.

 

Правила и процедура за завършване с дипломна работа – за студентите от БФ

 

Курсове по български език за чужденци във ФСлФ

 

Стартиращи СИД-ове за летния семестър на 2022-2023 г. – редовно обучение

 

СИД-ове за летния семестър на уч. 2022-2023 г. - редовно и задочно обучение

 

 

Сайт на сръбски език за студентите от Сръбска и хърватска филология

 

Портал за електронно обучение по български език

 

Българска виртуална украинистика

 

Сайт на специалността Словашка филология

 

Библиотека "Филологии"

 

Списание "Филологически форум"

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

Награди за студенти от специалност Балканистика

 

Наградени студенти от Факултета по славянски филологии 

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 
2013students

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

 

 

 

student-on-laptop