Факултетен студентски съвет на Факултета по славянски филологии

 

 

Частични избори за попълване на свободни квоти в Общото събрание на Факултетния студентски съвет и Общото събрание на ФСлФ

 

Официално е сформиран на 23.11.2015 г.

 

Основните цели на студентите, членове на съвета, са:

- да защитават правата на учeщите във Факултета по славянски филологии

- да дават информация и да бъдат полезни на студентското общество

- да бъдат връзка и помощна институция между студентите и деканското ръководство на ФСлФ.

 

Факултетният студентски съвет на Факултета по славянски филологии организира различни събития с цел разнообразяване академичния живот, популяризиране на изяви на колеги, сплотяване, опознаване на университетската среда и разпространение на колективната активност.

 

Винаги можете да се обръщате към нас на електронна поща:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Както и да задавате въпросите си в социалните мрежи:
Фейсбук: facebook.com/fssnafsf
Инстаграм: instagram.com/su.slavs

Председател: Даниел Манолов
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Главен секретар: Емма Пекова
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

При въпроси, свързани с разпространение на информация, за партньорства и други, можете да се обръщате към:
Координатор на присъствието в социалните мрежи: Патрик Михайлов
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Заместник-председател на ФСС при ФСФ с ресор "Връзки с обществеността": Тина Иванова
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.