Уважаеми студенти и докторанти,

Факултетния студентски съвет при Факултета по славянски филологии обявява частични избори за попълване на свободни квоти в Общото събрание на Факултетния студентски съвет и Общото събрание на Факултета по славянски филологии за мандат 2021/2023!

Като член на Факултетен студентски съвет при ФСФ ще имате възможност:
✔️ да изразявате мнението на своите
колеги;
✔️ да защитавате техните интереси;
✔️ да предлагате и осъществявате
инициативи и проекти във Факултета по
славянски филологии.

За да станете член на Факултетния студентски съвет при ФСФ, е необходимо:
1. да бъдете студент или докторант;
2. да имате желание да променяте към все по-добро средата, в която учим и развиваме!

Можете да подадете своята кандидатура до 14.10.2022 (23:59) на адрес:
https://forms.gle/6bNayPfjU3zJwa297

Изборите ще се проведат на 21.10.2022 година в електронната система за гласуване на Университета (https://survey.uni-sofia.bg)