Деканат

 

vv2

 

Адрес: София 1504, бул. "Цар Освободител", 15

факс: 946 02 55

Декан

Доц. д-р Бойко Пенчев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

каб. 229, тел. 9308 224

Приемно време:

четвъртък, 16.00 – 17.00 ч.

Зам.-декан
учебна дейност - бакалавърска
степен, магистри след средно

образование

 

Проф. д-р Гергана Дачева

каб. 229, тел. 9308 224

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Приемно време:

сряда, 14.00 – 16.00 ч.

Зам.-декан

учебна дейност - магистърски програми,

докторанти и СДК

 

Проф. д-р Амелия Личева

каб. 229, тел. 9308 224

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Приемно време:

понеделник, 13.00 -14.00 ч.

петък, 13.00 – 14.00 ч.


Зам.-декан
научна, проектна дейност

и акредитационни процедури

 

Проф. д-р Петя Осенова

каб. 229, тел. 9308 224

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Приемно време:

вторник, 16.00 – 18.00 ч.

Главен инспектор - администрация и

докторанти

Клавдия Попова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

каб. 230, тел. 9308 389

 

Красимира Тонова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

каб. 230, тел. 9308 389

Инспектор - задочно обучение и СДК

 

Албена Дъбова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

каб. 230, тел. 9308 389

 Отдел "Студенти"

(каб. 215, тел. 9308 520)

Веселина Босева - инспектор - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Анни Драганова - инспектор - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Приемно време

9-12 ч., 14-16 ч.

 

Чуждестранни докторанти и специализанти

Емилиян Николов - инспектор и

администратор на системата СУСИ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(каб. 132, тел. 9308 387)

Idioms in pictures. Рекомендуем.

 

Редактор

Елка Миленкова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(каб. 132, тел. 9308 387)

 

Системен администратор

Ружа Мускурова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(каб. 133, тел. 9308 247)

 

 

Общо събрание на Факултета по славянски филологии - 9.11.2022 г. 

Отчетен доклад на деканското ръководство на ФСлФ за периода 10.11.2021 г. – 8.11.2022 г.

Резултати от проведените частични избори за попълване състава на Факултетния съвет на ФСлФ

Резултати от второто гласуване за попълване състава на ФС на ФслФ с преподаватели от общността на професорите и доцентите

Протокол от заседанието на ОС на ФСлФ, проведено на 9.11.2022 г. в Аулата на СУ

 

Резултати от частичнитe избори за попълване квотата на хабилитираните и нехабилитирани преподаватели от ФСлФ в състава на Общото събрание на СУ

 

Общо събрание на факултета - архив