Факултетът по славянски филологии предлага едногодишни курсове за придобиване на следдипломна професионална квалификация „Учител по български език и литература“ и „Учител по руски език и литература“. Необходими документи за кандидатстване:

* молба до Ректора
* копие от дипломата за висше образованиеlibrary2

 

Обучението се заплаща от курсистите.

Те имат право да ползват студентските общежития на хотелски начала.


За повече информация:
Ректорат, каб. 230, тел. 9308 389, Албена Дъбова,

e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ПРОГРАМИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ФИЛОЛОЗИ – УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ