su-22

 

 

Научни конференции - 2023 г. 

 

Научна конференция "Острови на неблажените. Неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г."

Дата и място на провеждане: 10-11 март 2023 г., Софийски университет

Срок за изпращане на заявки: до 15.02.2023 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ХV международна конференция по социолингвистика на тема "Нови направления, теми и идеи в социолингвистиката"

Дата и място на провеждане: 20-21 април 2023 г., Софийски университет

Срок за изпращане на заявки: до 1.02.2023 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Интердисциплинарна юбилейна конференция "Изображението в текста, такстът в изображението"

Дата и място на провеждане: 25-26 април 2023, НАТФИЗ

Срок за изпращане на заявки: до 10 април 2023 г.

За контакти:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Международна научна конференция на тема „Единство и разделение в езиците, литературите и културите“

Дата и място на провеждане: 9-11 май 2023, СУ

Срок за изпращане на заявки: до 10 април 2023 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Научна конференция с международно участие „Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи“

Дата и място на провеждане: 1-2 юни 2023, Благоевград

Срок за изпращане на заявки: до 1 май 2023 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Юбилейна научна конференция „Паисиеви Четения“ 2023 г.

Дата и място на провеждане: 26-27 октомври 2023, Пловдивски университет

Срок за изпращане на заявки: до 10 септември 2023 г.

За контакти: в горния линк са почени имейли към различните секции

 

Международен форум "Контакт на езици и култури. Българският език в контекста на мигрантската криза и адаптацията на бежанци" 

Дата и място на провеждане: 17-19 ноември 2023, гр. Харманли

Срок за изпращане на заявки: до 15 април 2023 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Научни конференции - 2022 г. 

 

Броят в pdf

 

Международна юбилейна конференция на Института за български език „проф. Любомир Андрейчин“ 2022

Дата и място на провеждане:  15-17 май 2022 г., Институт по български език, БАН

 

Международна конференция "Езици, култури, комуникации"

Дата и място на провеждане: 10-11 юни 2022 г., Великотърновски университет

Срок за изпращане на заявки: до 30 април 2022 г.

За контакти: https://forms.gle/imvm3QnuXdxV7qoXA

 

Международна конференция "Петнадесети славистични четения"

Дата и място на провеждане: 16-18 юни 2022 г., Софийски университет

Срок за изпращане на заявки: до 1 май 2022 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Пета международна конференция "Компютърна лингвистика в България"

Дата и място на провеждане: 8-9 септември 2022 г., София

Срок за изпращане на заявки: до 20 март 2022 г.

За контакти: https://easychair.org/account/signin?l=fO0E4qJ6C66BbCYkglKa6L

 

Научна конференция в памет на проф. дин Боряна Велчева: "Исторически и съвременни аспекти на българския език"

Дата и място на провеждане: 6-8 октомври 2022 г., СУ, Факултет по журналистика и масови комуникации

Срок за изпращане на заявки: до 15 септември 2022 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Юбилейна международна конференция "Комуникацията и медиите на XXI век: образователни и професионални предизвикателства"

Дата и място на провеждане: 27-28 октомври 2022 г., СУ, Факултет по журналистика и масови комуникации

Срок за изпращане на заявки: до 30 юни 2022 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Заявка за участие

 

Научна конференция на тема „Гласове на другостта“

Дата и място на провеждане: 2-3 ноември 2022 г., СУ

Срок за изпращане на заявки: до 16 октомври 2022 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Международна конфоренция "Паисиеви четения 2022"

Дата и място на провеждане: 10-11 ноември 2022 г., Пловдивски университет

Срок за изпращане на заявки: до 30 септември 2022 г.

За контакти: имейлите за различните секции са посочени в линка

 

Научна конференция "Литература на кръстопът. Между “високото” и “ниското”, елитарното и масовото"

/предназначена за млади ученистуденти, докторанти и постдокторанти/

Дата и място на провеждане: 19 ноември 2022 г., онлайн

Срок за изпращане на заявки: до 12 ноември 2022 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Научни конференции - 2021 г.

 

Юбилейна международна научна конференция „Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“

Дата и място на провеждане: 07-09 октомври 2021 г., Югозападен университет

 

Осми форум "Българска граматика"

Дата и място на провеждане: 21-22 октомври 2021 г., Институт за български език, БАН

 

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2021 - юбилейна научна конференция, посветена на 60-годишнината на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Дата и място на провеждане: 11-12 ноември 2021 г., Пловдивски университет

Срок за изпращане на заявки: до 30 септември 2021 

Имейлите за всяка секция можете да видите на горния линк

 

Климентови четения за млади изследователи

Дата и място на провеждане: 17 ноември 2021 г., Софийски университет

Срок за изпращане на заявки: до 1 ноември 2021 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Научна конференция: „Литературни форми на границата между документално и художествено“

Дата и място на провеждане: 17-18 ноември 2021, Софийски университет

Срок за изпращане на заявки: (заглавие с резюме до 10 реда) до 15 октомври 2021 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Научна конференция: "Над него ден изгрява, или за образа на Слънцето в българската литература и фолклор" 

Дата и място на провеждане: 16 декември 2021 г., Софийски университет

Срок за изпращане на заявки:  (заглавие с кратко резюме) до 30 ноември 2021 г. в следния формуляр: https://forms.gle/5cGwmSx1SBF7HyySA

 

 

 

 

Научни конференции - 2020 г. 

 

Научна конференция „Облеклото в българските земи в миналото. особености на изворите“

Краен срок за подаване на докладите: 15 декември 2019 г.

Дата и място на провеждане: 24-25 януари 2020 г., Софийски университет

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Национална конференция на тема „Повторение, обновление – практики на римейка“

Краен срок за подаване на докладите: 28 февруари 2020 г.

Дата и място на провеждане: 20-21 март 2020 г., Софийски университет

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Научна конференция "Българската литература като световна. Световната литература като българска"

Краен срок за подаване на докладите: 28 февруари 2020 г.

Дата и място на провеждане: 22-23 април 2020 г., Софийски университет

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Международна конференция "Петнадесети славистични четения"

Краен срок за подаване на докладите: 15 март 2020 г.

Дата и място на провеждане: 7-9 май 2020 г., Софийски университет

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Научна конференция на тема: „Литературният превод в приемащата култура и в образованието”

Краен срок за подаване на докладите: 31 януари 2020 г.

Дата и място на провеждане: 22-24 май 2020 г., Софийски университет

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

International conference dedicated to the 20th anniversary of the Lithuanian Comparative Literature Association

Краен срок за подаване на докладите: 1 май 2020 г.

Дата и място на провеждане: 24-25 септември 2020 г., Вилнюс, Литва

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ХІV международна конференция по социолингвистика на тема "Градска култура и езиково разнообразие"

Краен срок за подаване на докладите: 1 юни 2020 г.

Дата и място на провеждане: 15 и 16 октомври 2020 г., Софийския университет

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Научна конференция „Литературните поредици – конструиране и деконструиране на канона“

Краен срок за подаване на докладите: 15 октомври 2020 г.

Дата и място на провеждане: 26 и 27 ноември 2020 г., Софийския университет

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Научни конференции 2016 - 2019 г. (архив)