МЕЖДУНАРОДНО СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, СОФИЯ

 

Покана за участие

                                       

в ХV международна конференция по социолингвистика на тема

НОВИ НАПРАВЛЕНИЯ, ТЕМИ И ИДЕИ В СОЦИОЛИНГВИСТИКАТА

 

Уважаеми колеги,

 

Международното социолингвистично дружество организира поредната Петнадесета конференция по социолингвистика, която ще се проведе на 20 и 21 април 2023 г. в аудиториите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Конференцията се провежда в памет на акад. Михаил Виденов.

Чест за организаторите е да Ви поканят на този утвърден и престижен научен форум. Главната тема на конференцията се съсредоточава върху съвременните направления, теми, идеи и изследвания в областта на социолингвистиката.

 

Очакваме Вашите заявки за участие до 1 февруари 2023 г. на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Няма да се приемат доклади извън общата тема на конференцията.

Отговор дали заявката е одобрена – до 1 март 2023 г.

Разходите за транспорт и настаняване, както и дневните са за сметка на участниците.

Не се предвижда такса правоучастие.

 

Докладите ще бъдат рецензирани от двама независими специалисти, като публикуването ще зависи от техните оценки.

Техническите изисквания за оформянето на докладите ще получите заедно с втората покана.

 

Организационен комитет

 

Проф. д.ф.н. Ангел Ангелов

Проф. д.ф.н. Красимира Алексова

Доц. д-р Катя Исса

Проф. д.ф.н. Красимир Стоянов

Доц. д-р Павлина Кънчева

Проф. д.ф.н. Петър Сотиров

Проф. д.ф.н. Елена Каневска-Николова

Доц. д-р Данка Апостолова

 

 

 

INTERNATIONAL SOCIOLINGUISTIC SOCIETY IN SOFIA (INSOLISO)

 

Call for papers

Fifteenth International Sociolinguistic Conference (INSOLICO´2023)

Main topic

NEW DIRECTIONS, TOPICS AND IDEAS IN SOCIOLINGUISTICS

 

Dear colleagues,

The International Sociolinguistic Society in Sofia is pleased to announce the Fifteenth International Sociolinguistic Conference (INSOLICO´2023), which is planned to be held on the 20th and 21th of April 2023 at the University of Sofia St. Kliment Ohridski.

The conference is dedicated to the memory of our distinguished sociolinguist Prof. Dr. Sc. Mihail Videnov.

 

We expect your proposals for participation (see attached form), sent to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - by 1st of February 2023.

Papers will be peer-reviewed by two independent experts.

Acceptance of proposals will be announced by 1st of March 2023.

 

The costs of transport and accommodation are at the expense of the participants. There is no participation fee.

 

You will receive technical requirements for preparation of the reports together with the second invitation. The papers are expected to be published as the next volume of our Proceedings

“Sociolinguistic Issues”.

Organizing committee