Международна научно-приложна конференция „Контакт на езици и култури. Българският език в контекста на мигрантската криза и адаптацията на бежанци“ (17-19.11.2023 г., гр. Харманли)

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aY31gXPVtKJu2v4SGGjZx6ut65PSmtC3AmSRF7ML-FZM1%40thread.tacv2/1699616695063?context=%7b%22Tid%22%3a%229d05c5fb-e448-4700-8a58-e15b93c84ea9%22%2c%22Oid%22%3a%2261b1b122-c0cf-4433-b3e6-edf0a0c3e0db%22%7d

 

Програма на конференцията

 

 

Уважаеми колеги,

От свое име и от името на Организационния комитет имам удоволствието да Ви поканя на първата международна научно–приложна конференция на тема „Контакт на езици и култури. Българският език в контекста на мигрантската криза и адаптацията на бежанци“ (17-19.11.2023 г., гр. Харманли). Форумът е организиран от катедра “Български език като чужд” (Софийски университет “Св.Климент Охридски”) и Асоциацията на преподавателите по български език като чужд.

За да заявите участие в Конференцията, моля да попълните гугъл формуляра, достъпен в следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMb4-ouAjU0pIYtsv2-5LEwXPhY66kVRh3h63wocTK4T8O0g/viewform


Чрез него имате възможност:


- да изпратите своята заявка за участие (моля, изпратете я отново, ако сме я получили по-рано в друга форма);
- да ни предоставите резюме на доклада си или да ни информирате, че ще присъствате като гост;
- да получите информация за основните места, на които ще се проведе конференцията;
- да ни дадете информация, свързана с пътуването и престоя Ви в град Харманли и възможностите да Ви съдействаме.

Срок за попълване на гугъл формуляра: 30.09.2023г. 


  С уважение,
   доц. д-р Венера Матеева - Байчева,
   СУ "Св.Климент Охридски",
   председател на организационния комитет

 

 

Покана