Покана за конференция

 

На 08 май 2024 г. в Будапещенския университет "Лоранд Йотвьош" ще се проведе 11-та Международна научна конференция за млади слависти.

Заявки в сферата на литературата, историята, културата и славянските езици се приемат до 31.03.2024 г. на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Информация за одобрените доклади ще бъде изпратена до 15.04.2024 г.

Разходите са за сметка на участниците. Такса правоучастие е в размер на 12 000 унгарски форинта.

 

Повече подробности можете да видите тук

Заявление за кандидатстване