ПОКАНА

за

XVIII НАЦИОНАЛНИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

/Благоевград, 10 май 2024 г./

 

 

Уважаеми колеги бакалаври, магистри и докторанти филолози!

 

На 10 май 2024 г. (петък) Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски" – Благоевград организира Националните филологически четения за студенти и докторанти.

Каним ви да представите свои разработки върху проблеми от областта на езикознанието и литературознанието.

 

За да заявите участие, е необходимо да изпратите своя текст на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Крайният срок е 1 май 2024 г.

Заявката можете да намерите на следния линк: ЗАЯВКА

 

Националните филологически четения са със състезателен характер и представените текстове ще бъдат оценявани от жури, съставено от университетски преподаватели и учени.

Участниците, които се класират на първо, второ и трето място във всяка секция, ще бъдат наградени. 

Най-добрите доклади ще бъдат публикувани в сборник.