Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

 

ПОКАНА

за участие в научна конференция

 

 

Уважаеми колеги,

В деня на лятното слънцестоене имаме удоволствието да Ви поканим на научна конференция на тема:

 

Над него ден изгрява,

или за образа на Слънцето в българската литература и фолклор

 

 

Тя ще се проведе малко преди зимното слънцестоене – 16 декември 2021 г. – присъствено в  Нова конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски” или онлайн (в зависимост от обстоятелствата).

 

Тематичните полета на конференцията са:

Сп. „Слънце“ (1919-1921) – редакционна политика и издателска практика

 

Български литературни интерпретации на:

Слънцето. Пасторални картини;

Слънцето. Отблясъци в модерния град;

Слънцето. Идеологически проекции;

Слънцето и астрологията;

Слънцето и астрономията;

Слънцето и часовниците;

Слънцето и хелиотропите.

 

Слънцето – фолклорно-митологични контексти.

Слънцето – възрожденски тълкувания.

Слънцето и детето. Ракурси на българската литература за деца и юноши.

Предвижда се докладите от конференцията да бъдат публикувани в електронен сборник с научно рецензиране на сайта на „Литература и техника“ (https://bglitertech.com/ ).

 

Ще очакваме Вашите заявки (заглавие с кратко резюме) до 30 ноември 2021 г. в следния формуляр:  https://forms.gle/5cGwmSx1SBF7HyySA

 

Организатори: д-р Надежда Стоянова, д-р Владимир Игнатов, д-р Мария Маринова, д-р Мария Русева

 

 

 

Художник на илюстрацията и логото в поканата: Петра Керкенезова

 

21 юни 2021 г.