Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

 

ПОКАНА

за участие в научна конференция

„Литературни форми на границата между документално и художествено“

 

 

Уважаеми колеги,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в научна конференция на тема „Литературни форми на границата между документално и художествено“, която ще се проведе на 17 и 18 ноември 2021 г. в Зала 2 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ или онлайн.

 

Темата на конференцията се фиксира върху литературните форми, които поради една или друга причина остават в периферията на художествения и научния дискурс.

 

Нейният обхват би могъл да включва:

  • Пътеписите, писмата, дневниците, мемоарите, автобиографиите и др. като обект на изследване
  • Хетерогенност и граничност в тези текстове – съотношение между документ и фикция
  • Функции на периферните литературни форми в социокултурните и историческите контексти и отношенията им с канона
  • Причини и механизми за маргинализиране на отделните жанрове или типове текстове

 

Не се предвижда такса за участие.

 

Ще очакваме Вашите заявки (заглавие с резюме до 10 реда) до 15 октомври 2021 г. на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Конференцията е част от изпълнението на третия етап на проекта „Текстове от маргиналията: памет и употреби“ (80-10-32 от 22.03.2021), финансиран от НИС на СУ.

 

Организатори: доц. д-р Ноеми Стоичкова, д-р Мария Русева