Комисия по качеството

 

Председател:

Доц. д-р Ани Бурова, зам.-декан по учебната дейност

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Членове:

Проф. д-р Гергана Дачева

Проф. д-р Андрей Бояджиев

Доц. д-р Биляна Михайлова

Доц. д-р Богдана Паскалева

Доц. д-р Деспина Василева

Доц. д-р Надежда Стоянова

гл. ас. д-р Славея Димитрова

гл. ас. д-р Витка Делева

гл.ас д-р Рени Манова

гл.ас. д-р Владимир Манчев

ас. д-р Александър Христов

Кремена Рикова (представител на докторантите)

Валентина Златева (представител на студентите)

Александър Трингов,  държавен експерт по БЕЛ, Министерство на образованието

Росица Димитрова Игнатова – Василева, преподавател по БЕЛ в 18. СУ „Уилям Гладстон“

 

Христо Блажев, зам.-главен редактор на издателство „Сиела“

 

Снежана Йовева, Директор на Културния институт към Министъра на външните работи