final exams

 

 

Програми за държавен изпит на специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ и специалност СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

І раздел - Старобългарска литература, Антропология на българите. Български фолклор, Възрожденска литература:

- Антропология на българите. Български фолклор

- Литература на Бълграското възраждане

- Старобългарска литература

 

ІІ раздел - Литература от Освобождението до наши дни:

- Българска литература от Освобождението до Първата световна война

- Литература и литературен живот между двете световни войни

- Българска литература след 9-ти септември 1944 г.

 

Програма за държавен изпит на специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ (БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

 

І раздел - История на българския език, История на българския книжовен език

- История на българския език

- История на българския книжовен език

 

ІІ раздел - Съвременен български език

 

Програми за държавен изпит на специалност СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

/теоретичен курс по съвременен славянски език/:

- полски език

- чешки език

- словашки език

- сръбски и хърватски език

- украински език

 

Теоретичен изпит по литература

- полска литература

- чешка литература

- словашка литература

- сръбска и хърватска литература

- украинска литература

 

Програми за писмен държавен изпит на специалност БАЛКАНИСТИКА

I. Eзиковедска част

II. Балкански литератури и сравнително балканско езикознание

 

Програми за писмен държавен изпит на специалност РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 - Съвременен руски език

-  Руска литература