СТАРТИРАЩИ СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ „БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ“, „РУСКА ФИЛОЛОГИЯ“, „СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ“, „БАЛКАНИСТИКА“

 

Уважеми колеги,

Благодарим на всички, които участваха в кампанията за избор на СИД през платформата СУСИ.

През летния семестър на 2023/2024 г. ще стартират следните свободноизбирами дисциплини:

 

Специалност „Българска филология“:

 

Проф. дфн Искра Христова-Шомова, доц. д-р Константин Рангочев, „Култове и култови места в България“ - първа сбирка: 29.02 от 18 ч. в 150 аудитория (курсът ще се провежда в четвъртък от 18 ч. в 150 аудитория)

Проф. д-р Андрей Бояджиев, „Глаголицата до XIII век“ – само за студенти от 3 и 4 курс „Българска филология“, „Руска филология“, „Славянска филология“ и „Балканистика“ - 21.02 (сряда) от 17 ч. в 144 каб.

Доц. д-р Огнян Ковачев и екип: доц. д-р Камелия Спасова, доц. д-р Дарин Тенев, доц. д-р Богдана Паскалева, проф. дфн Амелия Личева, проф. д-р Калин Михайлов, ас. Лилия Трифонова, ас. Франческа Земярска, хон. Преп. Йоанна Нейкова, „Западноевропейски модернизъм“ - 20.02.2024 г. /вторник/ от 18:00 ч. в 148 ауд.

Гл. ас. д-р Биляна Борисова, „Градът и литературата (литературни проекции на града и градското живеене в българската проза и поезия от края на 19. и началото на 20. век) - 23.02 (петък) от 17 ч. в 138 каб.

Проф. д-р Надежда Сталянова, „Публична реч“ - първа среща, 26.02., 14.00 ч., каб 139А

Доц. д-р Яна Сивилова, „Детският език“- само за студенти от 2, 3, 4 курс „Българска филология“, „Руска филология“, „Славянска филология“ и „Балканистика“ - първа среща, 20.02. /вторник/ от 18 ч. в зала 136

Доц. д-р Владислав Миланов, „Парламентарна реч“ – на 21.03. от 10 ч. ще се проведе лекция в Народното събрание

Проф. дфн Милена Кирова, доц. д-р Ноеми Стоичкова, гл. ас. д-р Кристина Йорданова, хон. ас. д-р Мартин Колев, „Литературна история: ретроспективи и перспективи“ - 21.02. (сряда) от 16 ч. в 138 каб.

Проф. дфн Николай Папучиев, гл. ас. д-р Мария Маринова, „Антропология на съвременността“ -  само за студенти от 2, 3, 4 курс „Българска филология“ и „Славянска филология“ - 22.02 (четвъртък) от 18 ч. в 160 аудитория

Доц. д-р Богдана Паскалева, „Античният роман: античността и нейното наследство“ - 19.02.2024 г. /понеделник/ от 18 ч. в 157 каб.

Доц. д-р Венера Байчева, „Увод в приложната лингвистика“ - само за студенти от 2, 3, 4 курс „Българска филология“, „Руска филология“, „Славянска филология“ и „Балканистика“ - 22.02.2024 г. /четвъртък/  от 13:30 ч. в 119 каб.

Доц. д-р Галина Петкова, „Руската емигрантска София (1919-1944) като място на памет“ – само за студенти от 3 и 4 курс „Българска филология“ и „Руска филология“ - с молба студентите да се свържат с доц. Г. Петков по имейл - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Гл. ас. д-р Катрин Костова, „Интерференцията като проблем в обучението по български език“ - само за студенти от 2, 3, 4 курс „Българска филология“, „Руска филология“, „Славянска филология“ и „Балканистика“ - 23.02.2024 г. /петък/ от 12:00 ч. в каб. 210А

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост:

Проф. дпн Адриана Дамянова, „Диалогични прочити и критичеко четене в училище“ – само за 3 и 4 курс (първо занятие - 20.02., вторник, 8.30 ч., каб. 247A)

Доц. д-р Деспина Василева, „Практики на гражданското образование в обучението по български език“ – само за студенти от 3 и 4 курс „Българска филология“ и 3, 4 и 5 курс „Славянска филология“ - първо занятие на 26.02., понеделник, 9 ч., каб. 247А

Проф. д-р Владимир Атанасов, „Техники на писането“ – само за студенти от 3 и 4 курс „Българска филология“ и 3, 4 и 5 курс „Славянска филология“ - първо занятие на 20.02., вторник, 15.15 ч., каб. 247А

 

Избираеми дисциплини от „Семинар по българска литература“ – задължително е да имате поне една избрана дисциплина от този модул през 3 или през 4 курс:

Доц. дфн Бойко Пенчев, „Новият български канон“ – само за 3 и 4 курс

Доц. д-р Надежда Стоянова, „Модернизмът – мода и всекидневие“ – само за 3 и 4 курс - 22.02 (четвъртък) от 18 ч. в 148 аудитория

 

 

Специалност „Руска филология“:

 

Проф. дфн Красимира Алексова, „Езикова култура на българския език за русисти“ – първа среща, 20.02., вторник, от 13 часа в 142 каб.

Проф. д-р Илка Бирова, „Играта като метод в обучението по руски език“ - първа среща, 20.02., вторник, 12.15 ч., 124 ауд.

Доц. д-р Галина Петкова, „Руската емигрантска София (1919-1944) като място на памет“ – само за студенти от 3 и 4 курс „Руска филология“ и „Българска филология“ – с молба студентите да се свържат с доц. Г. Петков по имейл - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Проф. д-р Андрей Бояджиев, „Глаголицата до XIII век“ – само за студенти от 3 и 4 курс „Българска филология“, „Руска филология“, „Славянска филология“ и „Балканистика“ - 21.02 (сряда) от 17 ч. в 144 каб.

Доц. д-р Яна Сивилова, „Детският език“- само за студенти от 2, 3, 4 курс „Българска филология“, „Руска филология“, „Славянска филология“ и „Балканистика“ - първа среща, 20.02. /вторник/ от 18 ч. зала 136

Доц. д-р Венера Байчева, „Увод в приложната лингвистика“ - само за студенти от 2, 3, 4 курс „Българска филология“, „Руска филология“, „Славянска филология“ и „Балканистика“ - 22.02.2024 г. /четвъртък/  от 13:30 ч. в 119 каб.

Гл. ас. д-р Катрин Костова, „Интерференцията като проблем в обучението по български език“ - само за студенти от 2, 3, 4 курс „Българска филология“, „Руска филология“, „Славянска филология“ и „Балканистика“ - 23.02.2024 г. /петък/ от 12:00 ч. в каб. 210А

 

 

Специалност „Славянска филология“:

 

Проф. д-р Андрей Бояджиев, „Глаголицата до XIII век“ – само за студенти от 3 и 4 курс „Българска филология“, „Руска филология“, „Славянска филология“ и „Балканистика“ - 21.02 (сряда) от 17 ч. в 144 каб.

Гл. ас. д-р Биляна Борисова, „Градът и литературата (литературни проекции на града и градското живеене в българската проза и поезия от края на 19. и началото на 20. век) - 23.02 (петък) от 17 ч. в 138 каб.

Проф. д-р Надежда Сталянова, „Публична реч“ - първа среща, 26.02., 14.00 ч., каб 139А

Доц. д-р Яна Сивилова, „Детският език“- само за студенти от 2, 3, 4 курс „Българска филология“, „Руска филология“, „Славянска филология“ и „Балканистика“ - първа среща, 20.02. /вторник/ от 18 ч. зала 136

Доц. д-р Венера Байчева, „Увод в приложната лингвистика“ - само за студенти от 2, 3, 4 курс „Българска филология“, „Руска филология“, „Славянска филология“ и „Балканистика“ - 22.02.2024 г. /четвъртък/  от 13:30 ч. в 119 каб.

Гл. ас. д-р Катрин Костова, „Интерференцията като проблем в обучението по български език“ - само за студенти от 2, 3, 4 курс „Българска филология“, „Руска филология“, „Славянска филология“ и „Балканистика“ - 23.02.2024 г. /петък/ от 12:00 ч. в каб. 210А

Проф. дфн Николай Папучиев, гл. ас. д-р Мария Маринова, „Антропология на съвременността“ -  само за студенти от 2, 3, 4 курс „Славянска филология“ и „Българска филология“ - 22.02 (четвъртък) от 18 ч. в 160 аудитория

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост:

Доц. д-р Деспина Василева, „Практики на гражданското образование в обучението по български език“ – само за студенти от 3, 4 и 5 курс „Славянска филология“ и 3 и 4 курс „Българска филология“

Проф. д-р Владимир Атанасов, „Техники на писането“ – само за студенти от 3, 4 и 5 курс „Славянска филология“ и 3 и 4 курс „Българска филология“

 

 

Специалност „Балканистика“:

 

Проф. д-р Румен Бояджиев, „Християнски свети места на Балканите (извън националните ни граници)

Гл. ас. д-р Мартин Стефанов, „Сръбски език“

Проф. д-р Андрей Бояджиев, „Глаголицата до XIII век“ – само за студенти от 3 и 4 курс „Балканистика“, „Българска филология“, „Руска филология“ и „Славянска филология“ - 21.02 (сряда) от 17 ч. в 144 каб.

Доц. д-р Яна Сивилова, „Детският език“- само за студенти от 2, 3, 4 курс „Балканистика“, „Българска филология“, „Руска филология“ и „Славянска филология“ - първа среща, 20.02. /вторник/ от 18 ч. зала 136

Доц. д-р Венера Байчева, „Увод в приложната лингвистика“ - само за студенти от 2, 3, 4 курс „Балканистика“, „Българска филология“, „Руска филология“ и „Славянска филология“ - 22.02.2024 г. /четвъртък/  от 13:30 ч. в 119 каб.

Гл. ас. д-р Катрин Костова, „Интерференцията като проблем в обучението по български език“ - само за студенти от 2, 3, 4 курс „Балканистика“, „Българска филология“, „Руска филология“ и „Славянска филология“ - 23.02.2024 г. /петък/ от 12:00 ч. в каб. 210А

 

Останалите предложени СИД-ове не събират необходимия минимум от 6 студенти. Молим тези от вас, които са избрали СИД, който не стартира, да изберат друг от списъка по-горе и да подадат молба до Декана в отдел „Студенти“  (стая 215) в срок до 21 февруари 2024 г. (сряда), за да могат колегите да ги включат в изпитния протокол.

 

Анотации на СИД-ове за летния семестър на 2023-2024 г.