Факултетът по славянски филологии организира курсове по български език за чужденци за всички нива по Общата европейска референтна езикова рамка (ОЕРЕР). Обученията започват, след като се сформира група от 6 до 12 човека. Броят часове и цената за съответните нива са представени в следната таблица:

 

Ниво по ОЕРЕР

Брой часове

Цена

A1

90

600 лв.

A1

100

650 лв.

A1

120

780 лв.

A2

120

780 лв.

B1

180

1200 лв.

B2

180

1200 лв.

C1

180

1200 лв.

C2

180

1200 лв.

 

За повече информация можете да се свържете с нас на тел.: +35929308573 или на email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

The Faculty of Slavic Studies organizes courses in Bulgarian as a foreign language for all levels of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Trainings begin when a group of 6 to 12 people is formed. The number of academic hours and the price per level are presented in the following table:

 

CEFR level

Academic hours

Price

A1

90

BGN 600

A1

100

BGN 650

A1

120

BGN 780

A2

120

BGN 780

B1

180

BGN 1200

B2

180

BGN 1200

C1

180

BGN 1200

C2

180

BGN 1200

 

For more information, you can contact us by phone: +35929308573 or by email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.