Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2023/2024 г.
Sofia University
Faculty of Slavic Studies
Разпределение на часовете25.04.2024 г.
 Групи
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр.
БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр.
БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр.
БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 3 гр.
РФ, 2 к., 1 гр. РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр.
РФ, 3 к., 2 гр. РФ, 4 к, 1гр. РФ, 4 к, 2гр.
балканистика, 1 к. балканистика, 2 к. балканистика, 3 к.
балканистика, 4 к. балканистика, 5 к. полска ф., 1 к.
полска ф., 2 к. полска ф., 3 к. полска ф., 4 к.
полска ф., 5 к. словашка ф., 1к словашка ф., 2к.
словашка ф., 3к. словашка ф., 4к. словашка ф., 5к.
ср. и х. ф., 1 к. ср. и х. ф., 2 к. ср. и х. ф., 3 к.
ср. и х. ф., 4 к. ср. и х. ф., 5 к. украинска ф., 1 к.
украинска ф., 5к. украинска ф., 3к украинска ф., 2к
украинска ф., 4к чешка ф., 1 к. чешка ф., 2 к.
чешка ф., 3 к. чешка ф., 4 к. чешка ф., 5 к.
Преподаватели
А. Атанасов А. Бояджиев А. Вачева
А. Дамянова А. Димитрова А. Капитанова
А. Личева А. Маврова А. Мирчева
А. Спасова А. Стаменова А. Христов
А.Баранова А.Ечевери Ани Бурова
Б. Борисова Б. Васич Б. Михайлова
Б. Пенчев Б. Петров Б.Радева
В. Атанасов В. Велинова В. Гешев
В. Делева В. Драгулева Вл. Жобов
Вл. Колев Вл. Манчев В. Начева
В. Недялкова В. Панайотов В. Савова
В. Седефчева В. Стефанов Васил Гешев
Вл. Гечова Вл. Игнатов Г. Каваджова
Г. Петкова Г. Терзийска Д. Атанасова-Пенчева
Д. Василева Д. Григоров Д. Денчева
Д. Иванова Д. Младенова Д. Савова
Д. Фатер Д.Константинова Д.Узунова
Е. Дараданова-Христова Е. Македонска Е. Меснянкина
Е. Митева Е. Стоянов Е. Шпрагер
Е.Търпоманова Ж. Жикова Ж. Павлович
Ж. Станчева З. Танчева Зд. Андърле
И. Александрова И. Бирова И. Иванов
И. Кираджиева И. Манкова И. Първев
И. Христова-Шомова И. Христова Й. Тишева
Й. Янкулова Йорданова. К. К. Алексова
К. Войнова К. Йорданова К. Михайлов
К. Петрова К. Спасова К. Янев
Л. Димитров Л. Желева Л. Ласкова
Л. Ненковска Л. Трифонова Лукачевич
М. Александрова М. Джонова М. Ивайлова
М. Илчевска М. Кирова М. Конова
М. Маринова М. Младенова М. Панева
М. Радичева М. Русева М. Стефанов
Н. Александрова Н. Генова Н. Делева
Н. Желев Н. Иванова Н. Папучиев
Н. Пътова Н. Стоичкова Н. Стоянова
Н. Чернокожев О. Ковачев О. Сирук
П. Карагьозов П. Николова П. Петков
П.Мартинова Р. Бейлери Р. Божанкова
Р. Бояджиев Р. Железарова Р. Илчева
Р. Камберова Р. Станчева Р. Стефчева
С. Димитрова С. Петкова Ст. Стойчев
Т. Алексиева Т. Бончева Т. Дункова
Ф. Земярска Ф. Христакуди Хаджигеоргиева
Цв. Аврамова Цв. Ралева Цв. Василев
Я. Сивилова  
Аудитории
109 124 125
134 А 134 135
136 137 147
148 149 149-А
150 151 151 А
153 каб. 154 159
160 160-Б 160-В
176-Б 247-А 428
430 - I-ви блок 437 439
ІІ фонетичен кабинет  

[^]


Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 7.1.10 (25.4.2024 г. 13:03)