Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летен семестър на учебната 2018/2019 г.

Sofia University
Faculty of Slavic Studies
Разпределение на часовете28.02.2019 г.
 

Групи
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр.
БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр.
БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр.
БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 3 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр. РФ, 4 к, 1гр.
балканистика, 1 к. балканистика, 2 к. балканистика, 3 к.
балканистика, 4 к. балканистика, 5 к. полска ф., 1 к.
полска ф., 2 к. полска ф., 3 к. полска ф., 4 к.
полска ф., 5 к. словашка ф., 1к словашка ф., 2к.
словашка ф., 3к. словашка ф., 4к. словашка ф., 5к.
ср. и х. ф., 1 к. ср. и х. ф., 2 к. ср. и х. ф., 3 к.
ср. и х. ф., 4 к. ср. и х. ф., 5 к. украинска ф., 1 к.
украинска ф., 5к. украинска ф., 3к украинска ф., 2к
украинска ф., 4к чешка ф., 1 к. чешка ф., 2 к.
чешка ф., 3 к. чешка ф., 4 к. чешка ф., 5 к.
Преподаватели
А. Атанасов А. Вачева А. Градинарова
А. Дамянова А. Димитрова А. Димова
А. Ечевери А. Замбова А. Илков
А. Личева А. Маврова А. Мирчева
А. Панчев А. Петров А. Радкова
А. Стаменова А. Тотева А.-М. Тотоманова
А.Баранова А.Панчев А.Трифонова
Ани Бурова Б. Божков Б. Борисова
Б. Васич Б. Вълчев Б. Кунчев
Б. Михайлова Б. Паскалева Б. Пенчев
Б. Филипова Б.Радева В. Алексова
В. Атанасов В. Баничанска В. Божилова
В. Велинова В. Гешев В. Делева
В. Драгулева Вл. Жобов В. Иванов
Вл. Колев Вл. Манчев В. Менкаджиева
Вл. Миланов В. Панайотов В. Пенчев
В. Савова В. Седефчева В. Стефанов
В. Васева Г. Ганева Г. Колев
Г. Петкова Д. Атанасова-Пенчева Д. Боянова
Д. Вакарелска Д. Григоров Д. Денчева
Д. Иванова Д. Младенова Д. Савова
Д. Тенев Д. Фатер Д.Пеев
Е. Дараданова-Христова Е. Коваржова Е. Македонска
Е. Раденкова Е. Стоянов Е. Шпрагер
Е.Търпоманова Ж. Жикова Ж. Златева
Ж. Павлович Ж. Станчева И. Александрова
И. Гугуланова И. Иванов И. Ланджев
И. Манкова И. Манова И. Първев
И. Трифонова И. Христова-Шомова И. Христова
И. Чекова-Димитрова И. Шехада Й. Павлович
Й. Тишева Й. Трифонова Й. Янкулова
К. Адирков К. Алексова К. Бахнева
К. Йорданова К. Кокинова К. Михайлов
К. Петрова К. Пунева К. Спасова
К. Станева К. Теодосиев К. Топалов
К. Христова К. Янев К. Янева
Л. Димитров Л. Желева Л. Жилев
Л. Ласкова Л. Павлова Л. Терзийска
Л. Шверчек Л.Грозданова М. Александрова
М. Антонова М. Виларова М. Джонова
М. Димитрова М. Дошен М. Илчевска
М. Йонова М. Калинова М. Кирова
М. Кокинова М. Косева М. Маринова
М. Михайлова М. Младенова М. Николова
М. Николчина М. Радичева М. Славова
М. Стефанов М. Тодорова М. Тотоманова
Мих. Димитрова Н. Александрова Н. Генова
Н. Иванова Н. Кайчев Н. Михайлов
Н. Михайлова Н. Нечаева Н. Папучиев
Н. Пътова Н. Стоичкова Н. Стоянова
Н. Чернокожев Н.Генова О. Ковачев
О. Сорока П. Асенова П. Баракова
П. Карагьозов П. Николова П. Паунова-Димитрова
П. Петков П. Стойчева П. Шишков
П. Янева П.Мартинова Петя Осенова
Р. Александрова Р. Бейлери Р. Божанкова
Р. Бояджиев Р. Василева Р. Влахова
Р. Димчева Р. Евтимова Р. Железарова
Р. Камберова Р. Манова Р. Парашкевова
Р. Попов Р. Станков Р. Станкова
Р. Станчева Р. Стефчева С. Богданова
Св. Василева С. Данова С. Димитрова
С. Петкова Ст. Стойчев Ст. Фетваджиева
С. Хаджикосев С.Костова Т. Алексиева
Т. Ангелова Т. Бончева Т. Дункова
Т. Славова Ф. Христакуди Цв. Аврамова
Ц. Досева Ц. Иванова Цв. Ралева
Я. Мороз Я. Сивилова ас.л-ра1
Аудитории
109 119 124
124 (компютърен кабинет) 125 129 каб.
134 135 136
137 138 каб. 147
148 149 149-А
150 151 153 каб.
154 159 160
160-Б 160-В 176-Б
187 Б 201 210-А
247-А 417 -ИЧС ІІ фонетичен кабинет
Филологическа библиотека Център "Дуйчев" Словакистичен кабинет (бл. 17)
Словакистичен кабинет 2 (бл. 17) Украинистичен кабинет (бл. 17) Украинистичен кабинет2 (бл. 17)

[^]


Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 7.1.10 (28.2.2019 г. 15:30)